De afstamming van Jan LAFORCE is niet met zekerheid gekend, er is echter wel een mogelijk spoor.
Jan heeft een zoon Nicolaus genoemd naar zijn dooppeter Nicolaus VANDAMME. Die is de echtgenoot van Jacoba LAFORCE, oudste dochter van Jacobus LAFORCE en Maria RIJCKEWAERTS. De jongste broer van Jacoba is Jan Baptist LAFORCE, geboren in Oostduinkerke in 1684.

Als we aannemen dat - naar gewoonte - de peter een oom is van de dopeling, zou hieruit volgen dat Jan en Jan Baptist dezelfde persoon zijn. Daarenboven is Jan ook peter van de zoon van Jacoba.  Het is wel een beetje ongewoon dat een Jan Baptist gewoon maar Jan genoemd wordt, maar qua leeftijd en plaats is het perfekt mogelijk.

Alleen is dit nog geen voldoende bewijs.