Maria Joanna Laforce

V, #1433, °. 1 februari 1817, +. 5 maart 1895
Maria Joanna Laforce|°. 1 Feb 1817\n+. 5 Maa 1895|p3.htm#i1433|Marinus Franciscus Laforce|°. 1 Mei 1771\n+. 29 Aug 1827|p2.htm#i1430|Isabella Francisca Erweghe|°. 29 Jul 1788\n+. 4 Sep 1862|p2.htm#i1432|Joannes F. Laforce|°. 16 Okt 1747\n+. 23 Jul 1794|p2.htm#i1428|Maria De Rous|°. 6 Apr 1747\n+. 11 Dec 1816|p2.htm#i1429|||||||
VaderMarinus Franciscus Laforce °. 1 Mei 1771, +. 29 Aug 1827
MoederIsabella Francisca Erweghe °. 29 Jul 1788, +. 4 Sep 1862
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Maria Joanna Laforce was kantwerkster. Zij werd geboren op 1 februari 1817 te Roostraat 3, Brugge, West-Vlaanderen; (t: Carolus VAN PETEGHEM, wever, 25j & Jozef SOUILLIAERT, kleermaker, 40j).1 Zij woonde in 1841 te Zottenstraat (Balsemboomstraat) B10 Nr 41, Brugge, West-Vlaanderen.2 Zij huwde Joannes Baptist Wanzeele, zoon van Petrus Wanzeele en Theresia Humbau, op 12 juli 1844 te Brugge, West-Vlaanderen; (t: Joseph LAFORCE, kalkdrager, 29j, broer van de bruid, hij kan niet tekenen).3 Marie Jeanne komt op 8 juli 1887 naar Gent wonen met Jean Wanzeele. Zij is dan 70 jaar oud. In 1889 gaat ze naar Izegem, maar keert spoedig naar Gent terug, waar ze sterft. Zij overleed op 5 maart 1895 te Gent, Oost-Vlaanderen, op de leeftijd van 78.

Familie 1

Kind

Familie 2

Joannes Baptist Wanzeele °. 20 Maa 1820, +. 26 Okt 1854

Bronvermelding(en)

 1. [S180] BS Brugge, geboorten ;akte 118 dd 3-02-1817; °1-02; Roostraat 3;.
 2. [S212] Uit geboorteacte zoon.
 3. [S234] Stadsarchief Brugge, BS Brugge, huwelijken ;akte 217;.

Henricus Josephus Laforce

M, #1434, °. 20 juni 1796, +. 12 oktober 1879
Henricus Josephus Laforce|°. 20 Jun 1796\n+. 12 Okt 1879|p3.htm#i1434|Marinus Franciscus Laforce|°. 1 Mei 1771\n+. 29 Aug 1827|p2.htm#i1430|Florentina Catherina Fockaert|°. 26 Maa 1761\n+. 12 Apr 1812|p2.htm#i1431|Joannes F. Laforce|°. 16 Okt 1747\n+. 23 Jul 1794|p2.htm#i1428|Maria De Rous|°. 6 Apr 1747\n+. 11 Dec 1816|p2.htm#i1429|Jozef Fockaert||p14.htm#i4401|Anna T. Kleyn||p14.htm#i4402|
VaderMarinus Franciscus Laforce °. 1 Mei 1771, +. 29 Aug 1827
MoederFlorentina Catherina Fockaert °. 26 Maa 1761, +. 12 Apr 1812
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Henricus Josephus Laforce was wever. Hij tekent "Henry Laforce". Hij werd geboren op 20 juni 1796 te Brugge, Sint-Salvator, West-Vlaanderen.1 Hij huwde Maria Theresia De Man op 11 november 1814 te Brugge, West-Vlaanderen.2 Henricus Josephus Laforce en Maria Theresia De Man kwamen voor in een telling van 1814 te Brugge, West-Vlaanderen; Verbrand Nieuwland 31, met echtgenote; huurder. Hij overleed op 12 oktober 1879 te Brugge, West-Vlaanderen, op de leeftijd van 83.3

Familie

Maria Theresia De Man °. 28 Nov 1788, +. 21 Feb 1857
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S81] VVF Oostende, Klapper parochieregister Brugge, Parochie     St.Salv.3de Doopakte dd 20-06-1796.
 2. [S234] Stadsarchief Brugge, BS Brugge, huwelijken ;Huwelijksakte 281 van 11 nov 1814.
 3. [S181] BS Brugge, overlijden ;acte1312; St Catharinastr 63 (Broeders van Liefde).

Maria Theresia De Man

V, #1435, °. 28 november 1788, +. 21 februari 1857
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Maria Theresia De Man was kantwerkster. Zij werd geboren op 28 november 1788 te Brugge, West-Vlaanderen; (fa Joannes Deman en Maria Catarina Claeys). Zij huwde Henricus Josephus Laforce, zoon van Marinus Franciscus Laforce en Florentina Catherina Fockaert, op 11 november 1814 te Brugge, West-Vlaanderen.1 Maria Theresia De Man en Henricus Josephus Laforce kwamen voor in een telling van 1814 te Brugge, West-Vlaanderen; Verbrand Nieuwland 31, met echtgenote; huurder. Zij overleed op 21 februari 1857 te Brugge, West-Vlaanderen, op de leeftijd van 68.2

Familie

Henricus Josephus Laforce °. 20 Jun 1796, +. 12 Okt 1879
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S234] Stadsarchief Brugge, BS Brugge, huwelijken ;Huwelijksakte 281 van 11 nov 1814.
 2. [S181] BS Brugge, overlijden ;acte 231; Wijngaerdplaats C10 64; t. Henricus Josephus Laforce.

Ludovicus Benedictus Laforce

M, #1436, °. 25 augustus 1823, +. 28 januari 1911
Ludovicus Benedictus Laforce|°. 25 Aug 1823\n+. 28 Jan 1911|p3.htm#i1436|Henricus Josephus Laforce|°. 20 Jun 1796\n+. 12 Okt 1879|p3.htm#i1434|Maria Theresia De Man|°. 28 Nov 1788\n+. 21 Feb 1857|p3.htm#i1435|Marinus F. Laforce|°. 1 Mei 1771\n+. 29 Aug 1827|p2.htm#i1430|Florentina C. Fockaert|°. 26 Maa 1761\n+. 12 Apr 1812|p2.htm#i1431|||||||
VaderHenricus Josephus Laforce °. 20 Jun 1796, +. 12 Okt 1879
MoederMaria Theresia De Man °. 28 Nov 1788, +. 21 Feb 1857
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Ludovicus Benedictus Laforce was ook gekend als Louis Benoît Laforce. Hij werd geboren op 25 augustus 1823 te Vuldersstraat 34, Brugge, West-Vlaanderen; (t: Benedict DE CLERCK, soldaat bij het derde bataillon zesde afdeling infanterie, 31j & Eugene VAN ISEGHEM, werkman, 26j).1 Hij huwde Anna Joanna Van Loo op 17 februari 1843 te Brugge, West-Vlaanderen.2 Ludovicus Benedictus Laforce was getuige bij het huwelijk van Rosalia Sophia Laforce en Livinus Gevaert op 1 december 1848 te Brugge, West-Vlaanderen; (t: Ludovicus LAFORCE, kleermaker, 27, broer van de bruid).3 Bij het huwelijk van zijn zoon Charel Louis met Justine Bronders is er van onze kleermaker geen spoor. In de huwelijksakte staat vermeld:

"zoon van Ludovicus Laforce, laatst gewoond hebbende te Brugge, als nu afwezig sedert vier jaren zonder dat men wete waar hene hij zich begeven heeft en of hij nog levende ofwel overleden is, zoals blijkt uit de akte van notoriteit voor den heer vrederechter van het 2de kanton Brugge, dd 6 dec 1866...".
Hij woonde toen echter in Rijsel, waar hij twee kinderen had bij Jeanne van Rentergem, die ook van Brugge kwam. Ludovicus Benedictus Laforce was voor 1865 kleermaker. Hij was in 1865 bleker te Lille, Nord (59).4 Hij, als vader van de bruid, was aanwezig bij het huwelijk van Valentine Justine Laforce en Jozef Carolus Schoonooghe op 26 januari 1877 te Brugge, West-Vlaanderen.5 Ludovicus Benedictus Laforce huwde Elisabeth Blomme, dochter van Theodorus Blomme en Victorine Sophie Serron, op 4 januari 1884 te Brugge, West-Vlaanderen.6 Hij overleed op 28 januari 1911 te Brugge, West-Vlaanderen, op de leeftijd van 87.

Familie 1

Anna Joanna Van Loo °. 15 Mei 1818, +. 25 Sep 1881
Huwelijk*Ludovicus Benedictus Laforce huwde Anna Joanna Van Loo op 17 februari 1843 te Brugge, West-Vlaanderen.2 
Kinderen

Familie 2

Jeanne Van Renterghem °. c 1823
Kinderen

Familie 3

Elisabeth Blomme °. 4 Okt 1850, +. 9 Okt 1936
Huwelijk*Ludovicus Benedictus Laforce huwde Elisabeth Blomme, dochter van Theodorus Blomme en Victorine Sophie Serron, op 4 januari 1884 te Brugge, West-Vlaanderen.6 
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S180] BS Brugge, geboorten ;akte 873 dd 25-08-1823; °25-08; Vulderstr 34.
 2. [S234] Stadsarchief Brugge, BS Brugge, huwelijken ;akte 49 dd 17 feb 1843.
 3. [S234] Stadsarchief Brugge, BS Brugge, huwelijken ;akte 290; µfilm 1231171.
 4. [S569] Archives Départementales du Nord, Lille, France, Etat Civil Lille, Nord(59) ;acte de naissance no 4104 du 25-09-1865.
 5. [S234] Stadsarchief Brugge, BS Brugge, huwelijken ;akte 19 dd 26-01-1877.
 6. [S234] Stadsarchief Brugge, BS Brugge, huwelijken ;akte 1 dd 4-01-1884; Weduwnaar van Joanna van Loo.
 7. [S569] Archives Départementales du Nord, Lille, France, Etat Civil Lille, Nord(59) ;acte de naissance no 4892 du 26-12-1863.

Elisabeth Blomme

V, #1437, °. 4 oktober 1850, +. 9 oktober 1936
Elisabeth Blomme|°. 4 Okt 1850\n+. 9 Okt 1936|p3.htm#i1437|Theodorus Blomme|+. 14 Jan 1853|p13.htm#i4122|Victorine Sophie Serron|+. n 1884|p13.htm#i4123|||||||||||||
VaderTheodorus Blomme +. 14 Jan 1853
MoederVictorine Sophie Serron +. n 1884
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Elisabeth Blomme werd geboren op 4 oktober 1850 te Sluis, Zeeuwsch-Vlaanderen. Zij was in 1884 melkverkoopster. Zij huwde Ludovicus Benedictus Laforce, zoon van Henricus Josephus Laforce en Maria Theresia De Man, op 4 januari 1884 te Brugge, West-Vlaanderen.1 Zij overleed op 9 oktober 1936 te Brugge, West-Vlaanderen, op de leeftijd van 86.

Familie

Ludovicus Benedictus Laforce °. 25 Aug 1823, +. 28 Jan 1911
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S234] Stadsarchief Brugge, BS Brugge, huwelijken ;akte 1 dd 4-01-1884; Weduwnaar van Joanna van Loo.

Maria Ludovica Elisabeth Laforce1

V, #1438, °. 1 december 1887, +. 15 oktober 1945
Maria Ludovica Elisabeth Laforce|°. 1 Dec 1887\n+. 15 Okt 1945|p3.htm#i1438|Ludovicus Benedictus Laforce|°. 25 Aug 1823\n+. 28 Jan 1911|p3.htm#i1436|Elisabeth Blomme|°. 4 Okt 1850\n+. 9 Okt 1936|p3.htm#i1437|Henricus J. Laforce|°. 20 Jun 1796\n+. 12 Okt 1879|p3.htm#i1434|Maria T. De Man|°. 28 Nov 1788\n+. 21 Feb 1857|p3.htm#i1435|Theodorus Blomme|+. 14 Jan 1853|p13.htm#i4122|Victorine S. Serron|+. n 1884|p13.htm#i4123|
VaderLudovicus Benedictus Laforce °. 25 Aug 1823, +. 28 Jan 1911
MoederElisabeth Blomme °. 4 Okt 1850, +. 9 Okt 1936
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Maria Ludovica Elisabeth Laforce was ook gekend als Marie Louise Laforce. Zij werd geboren op 1 december 1887 te Raamstraat D.39, Brugge, West-Vlaanderen; (t: Joseph VANDENHEEDE, 46j & Hendrik VERBEKE, 62j ).1 Zij huwde Adolf Louis De Craemere op 26 april 1911 te Brugge, West-Vlaanderen. Zij overleed op 15 oktober 1945 te Brugge, West-Vlaanderen, op de leeftijd van 57.2

Familie

Adolf Louis De Craemere °. 1 Nov 1884, +. 28 Aug 1959

Bronvermelding(en)

 1. [S180] BS Brugge, geboorten ;akte 1264 dd 2-12-1887; °1-12; Raamstraat D.39.
 2. [S235] Bidprentjes: Eigen Verzameling en kopies uit VVF,Marie-Louise LAFORCE echtg. Adolf DE CRAEMERE, ° Brugge 1-12-1887, +Brugge 15-10-1945.

Adolf Louis De Craemere

M, #1439, °. 1 november 1884, +. 28 augustus 1959
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Adolf Louis De Craemere werd geboren op 1 november 1884 te Brugge, West-Vlaanderen. Hij huwde Maria Ludovica Elisabeth Laforce, dochter van Ludovicus Benedictus Laforce en Elisabeth Blomme, op 26 april 1911 te Brugge, West-Vlaanderen. Hij overleed op 28 augustus 1959 te Brugge, West-Vlaanderen, op de leeftijd van 74.

Familie

Maria Ludovica Elisabeth Laforce °. 1 Dec 1887, +. 15 Okt 1945

Anna Catharina Laforce

V, #1440, °. 1 januari 1800, +. na 1856
Anna Catharina Laforce|°. 1 Jan 1800\n+. n 1856|p3.htm#i1440|Marinus Franciscus Laforce|°. 1 Mei 1771\n+. 29 Aug 1827|p2.htm#i1430|Florentina Catherina Fockaert|°. 26 Maa 1761\n+. 12 Apr 1812|p2.htm#i1431|Joannes F. Laforce|°. 16 Okt 1747\n+. 23 Jul 1794|p2.htm#i1428|Maria De Rous|°. 6 Apr 1747\n+. 11 Dec 1816|p2.htm#i1429|Jozef Fockaert||p14.htm#i4401|Anna T. Kleyn||p14.htm#i4402|
VaderMarinus Franciscus Laforce °. 1 Mei 1771, +. 29 Aug 1827
MoederFlorentina Catherina Fockaert °. 26 Maa 1761, +. 12 Apr 1812
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Anna Catharina Laforce werd geboren op 1 januari 1800 te Brugge, West-Vlaanderen.1 Zij huwde Benedictus Jozef de Clerck op 19 januari 1821 te Brugge, West-Vlaanderen; Getuigen zijn Pieter NEYT; Louis FOCKAERT, Jan HILDERSON en Henri LAFORCE, broer. Op het huwelijk is de vader van de bruid, Marinus LAFORCE, afwezig.2 Zij overleed na 1856.

Familie

Benedictus Jozef de Clerck °. 20 Jan 1793, +. 30 Dec 1856

Bronvermelding(en)

 1. [S180] BS Brugge, geboorten ;acte 354; 11 niv An VIII; garnaertstraat.
 2. [S234] Stadsarchief Brugge, BS Brugge, huwelijken ;akte nr. 23 dd 19-01-1821.

Theresia Joanna Josepha Laforce

V, #1441, °. 28 augustus 1802, +. 14 mei 1848
Theresia Joanna Josepha Laforce|°. 28 Aug 1802\n+. 14 Mei 1848|p3.htm#i1441|Marinus Franciscus Laforce|°. 1 Mei 1771\n+. 29 Aug 1827|p2.htm#i1430|Florentina Catherina Fockaert|°. 26 Maa 1761\n+. 12 Apr 1812|p2.htm#i1431|Joannes F. Laforce|°. 16 Okt 1747\n+. 23 Jul 1794|p2.htm#i1428|Maria De Rous|°. 6 Apr 1747\n+. 11 Dec 1816|p2.htm#i1429|Jozef Fockaert||p14.htm#i4401|Anna T. Kleyn||p14.htm#i4402|
VaderMarinus Franciscus Laforce °. 1 Mei 1771, +. 29 Aug 1827
MoederFlorentina Catherina Fockaert °. 26 Maa 1761, +. 12 Apr 1812
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Theresia Joanna Josepha Laforce was kantwerkster. Zij werd geboren op 28 augustus 1802 te Brugge, West-Vlaanderen; (t: Joseph NOLF, kruidenier, 35j & Marie SNYKERS, vr van Josse LAPORT, wever, 44j).1 Zij huwde Petrus Franciscus Defoor op 10 februari 1836 te Brugge, West-Vlaanderen.2 Zij overleed op 14 mei 1848 te Brugge, West-Vlaanderen, op de leeftijd van 45.3

Familie 1

Kind

Familie 2

Lodewijk Joannes Thys °. z 1801
Kind

Familie 3

Petrus Franciscus Defoor °. 11 Jun 1808, +. v 1851
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S180] BS Brugge, geboorten ;akte 1122 dd 10 fructose an X (28-08-1802); °26-08; rue long canal 21.
 2. [S234] Stadsarchief Brugge, BS Brugge, huwelijken ;acte 41.
 3. [S181] BS Brugge, overlijden ;acte 851; W. Roopeerdstraat 113; in hospitaal.
 4. [S441] Analyse aktes in zoekfunctie Rijksarchief, http://arch.arch.be ;Analyse Overlijdensakte Brugge, nr 49 dd 10 jan 1842.
 5. [S441] Website RA: Analyse akte, http://arch.arch.be;Analyse Overlijdensakte Brugge, nr 646 dd 22 mei 1845.

Josef Marinus Laforce

M, #1442, °. 20 september 1813, +. 21 mei 1890
Josef Marinus Laforce|°. 20 Sep 1813\n+. 21 Mei 1890|p3.htm#i1442|Marinus Franciscus Laforce|°. 1 Mei 1771\n+. 29 Aug 1827|p2.htm#i1430|Isabella Francisca Erweghe|°. 29 Jul 1788\n+. 4 Sep 1862|p2.htm#i1432|Joannes F. Laforce|°. 16 Okt 1747\n+. 23 Jul 1794|p2.htm#i1428|Maria De Rous|°. 6 Apr 1747\n+. 11 Dec 1816|p2.htm#i1429|||||||
VaderMarinus Franciscus Laforce °. 1 Mei 1771, +. 29 Aug 1827
MoederIsabella Francisca Erweghe °. 29 Jul 1788, +. 4 Sep 1862
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Josef Marinus Laforce werd geboren op 20 september 1813 te Brugge, West-Vlaanderen; (t: Joseph FERDINAND, dagloner, 41j & Jacques ROMBOUT, looier, 41j).1 Hij kwam voor in een telling van 1814 te Brugge, West-Vlaanderen; kind, 2 jaar, Rodestraat. Hij huwde Maria Anna Callandt op 3 oktober 1838 te Brugge, West-Vlaanderen; (t: Petrus CALLANDT, schoenmaker, 41j, broer; Eligius JOORIS, herbergier, 48j, Bernardus BONHEURE, wever, 42j, Joannes DE CAM, bakker, 24j).2 Josef Marinus Laforce was in 1844 kalkdrager. Hij was getuige bij het huwelijk van Maria Joanna Laforce en Joannes Baptist Wanzeele op 12 juli 1844 te Brugge, West-Vlaanderen; (t: Joseph LAFORCE, kalkdrager, 29j, broer van de bruid, hij kan niet tekenen).3 Een Joseph Laforce, "brossier" uit België komt in London aan vanuit Oostende met het schip "Holland".4 Josef Marinus Laforce was na 1876 borstelmaker te Izegem, West-Vlaanderen.5 Hij was getuige bij het huwelijk van Rosalia Francisca Laforce en Carolus Jules Adolphe Ivens op 31 mei 1876 te Brugge, West-Vlaanderen; (t: Joseph IVENS, zadelmaker, 24j, broer; Joseph LAFORCE, borstelmaker te Izegem, 63j, oom van de bruid; Franciscus BRAEM, rentenier, 59j; Carolus ROBERT, schilder, 61j, oom van de bruid).6 Josef Marinus Laforce huwde Marie Louise Clement op 8 januari 1890 te Izegem, West-Vlaanderen.7,8 Hij overleed op 21 mei 1890 te Izegem, West-Vlaanderen, op de leeftijd van 76.9

Familie 1

Maria Anna Callandt °. 30 Jun 1812, +. 5 Sep 1889
Huwelijk*Josef Marinus Laforce huwde Maria Anna Callandt op 3 oktober 1838 te Brugge, West-Vlaanderen; (t: Petrus CALLANDT, schoenmaker, 41j, broer; Eligius JOORIS, herbergier, 48j, Bernardus BONHEURE, wever, 42j, Joannes DE CAM, bakker, 24j).2 
Kind

Familie 2

Marie Louise Clement °. 4 Sep 1867, +. 1900
Huwelijk*Josef Marinus Laforce huwde Marie Louise Clement op 8 januari 1890 te Izegem, West-Vlaanderen.7,8 

Bronvermelding(en)

 1. [S180] BS Brugge, geboorten ;akte 797 dd 20-09-1813; °20-09; rue du Rouleau.
 2. [S234] Stadsarchief Brugge, BS Brugge, huwelijken ;akte 256 dd 3-10-1838; erkennen kind.
 3. [S234] Stadsarchief Brugge, BS Brugge, huwelijken ;akte 217;.
 4. [S588] Website Ancestry.com, http://www.Ancestry.com / ;Class: HO 3; Piece: 83.England, Alien Arrivals, 1810-1811, 1826-1869.
 5. [S234] Stadsarchief Brugge, BS Brugge, huwelijken ;akte 112 van 31-05-1876 (getuige bij huwelijk van zijn nicht).
 6. [S234] Stadsarchief Brugge, BS Brugge, huwelijken ;akte 112 van 31-05-1876.
 7. [S350] Familiegeschiedenis : Tillo Behaeghe., http://users.pandora.be/tillo.behaeghe/.
 8. [S383] Website RA: Project Analyse van huwelijksakten, http://arch.arch.be ;gemmente Izegem, akte 1 dd 8 januari 1890.
 9. [S441] Analyse aktes in zoekfunctie Rijksarchief, http://arch.arch.be ;Analyse Overlijdensakte Izegem, nr 131 dd 22 mei 1890.

François Antoine Laforce

M, #1443, °. 17 juli 1815
François Antoine Laforce|°. 17 Jul 1815|p3.htm#i1443|Marinus Franciscus Laforce|°. 1 Mei 1771\n+. 29 Aug 1827|p2.htm#i1430|Isabella Francisca Erweghe|°. 29 Jul 1788\n+. 4 Sep 1862|p2.htm#i1432|Joannes F. Laforce|°. 16 Okt 1747\n+. 23 Jul 1794|p2.htm#i1428|Maria De Rous|°. 6 Apr 1747\n+. 11 Dec 1816|p2.htm#i1429|||||||
VaderMarinus Franciscus Laforce °. 1 Mei 1771, +. 29 Aug 1827
MoederIsabella Francisca Erweghe °. 29 Jul 1788, +. 4 Sep 1862
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     François Antoine Laforce kwam voor in een telling van 1815 te Brugge, West-Vlaanderen; kind, 4 maanden oud; Rodestraat. Hij werd geboren op 17 juli 1815 te Rodestraat 4, Brugge, West-Vlaanderen; (t: Frans FONTEYNE, wever, 32j & Jozef DAMERIN, wever, 32j).1

Bronvermelding(en)

 1. [S180] BS Brugge, geboorten ;akte 681 dd 17-07-1815; °17-07; Rodestraat 4;.

Léonie Demoyer

V, #1444, °. 14 augustus 1874, +. circa 1960
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Léonie Demoyer werd geboren op 14 augustus 1874 te Gent, Oost-Vlaanderen.1 Zij huwde Emile Josef Thomas Laforce, zoon van Josephus Ludovicus Laforce en Rosalie Octavie D'Hoest, op 9 oktober 1954. Zij overleed circa 1960.

Familie

Emile Josef Thomas Laforce °. 21 Dec 1880, +. 7 Sep 1955

Bronvermelding(en)

 1. [S343] Jean-Pierre La force.

Charlotte Chaffart

V, #1451, °. 21 juni 1889
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Charlotte Chaffart werd geboren op 21 juni 1889 te Oostende, West-Vlaanderen; fa Eduard en Hermania Baels. Zij huwde Carolus Bernardus Laforce, zoon van Bernard Dominicus Franciscus Laforce en Rosalie Marie Ludovica Vanwetter, op 18 oktober 1913 te Oostende, West-Vlaanderen.1,2

Familie

Carolus Bernardus Laforce °. 4 Maa 1890, +. n 1946
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S43] VVF Oostende, Transcript Parochieregisters Sint-Petrus & Paulus, Oostende, DHO, 19de en 20ste eeuw. (107) t: Ludovicus Deweert , Petrus Chaffart.
 2. [S213] VVF Oostende, Klappers 20ste eeuw Burgerlijke stand ;Huw 1913 acte 276.

Bernard Laforce

M, #1452, °. 17 november 1916, +. 17 oktober 1980
Bernard Laforce|°. 17 Nov 1916\n+. 17 Okt 1980|p3.htm#i1452|Carolus Bernardus Laforce|°. 4 Maa 1890\n+. n 1946|p1.htm#i1229|Charlotte Chaffart|°. 21 Jun 1889|p3.htm#i1451|Bernard D. F. Laforce|°. 15 Maa 1857\n+. 3 Jan 1942|p1.htm#i1217|Rosalie M. L. Vanwetter|°. 21 Feb 1856\n+. 1933|p1.htm#i1218|||||||
VaderCarolus Bernardus Laforce °. 4 Maa 1890, +. n 1946
MoederCharlotte Chaffart °. 21 Jun 1889
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Bernard Laforce was treinbestuurder.1 Hij huwde Rachel Fieuw. Bernard Laforce werd geboren op 17 november 1916 te Alençon, Orne (61). Hij overleed op 17 oktober 1980 te Brugge, West-Vlaanderen, op de leeftijd van 63.2

Familie

Rachel Fieuw

Bronvermelding(en)

 1. [S187] VVF Oostende, Rouwbrief Bernard Laforce-Fieuw, Brugge, 17/10/1980.
 2. [S187] VVF Oostende, Rouwbrief Bernard Laforce-Fieuw, Begraven St.Michiels 21 oktober 1980.

Rachel Fieuw

V, #1453
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Rachel Fieuw huwde Bernard Laforce, zoon van Carolus Bernardus Laforce en Charlotte Chaffart. Rachel Fieuw werd geboren.

Familie

Bernard Laforce °. 17 Nov 1916, +. 17 Okt 1980

Franciscus Laforce

M, #1473, °. voor 1726, +. 15 oktober 1765
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Franciscus Laforce was wever. Hij werd geboren voor 1726 te Brugge, West-Vlaanderen. Hij huwde Maria De Groeve op 9 januari 1746 te Brugge, O.L.Vrouw, West-Vlaanderen; t: Joannes Laforce & Petrus Gerins.1 Hij overleed op 15 oktober 1765 te Sint-Janshospitaal, Brugge, West-Vlaanderen; ("franciscus fs pieter").2

Familie

Maria De Groeve °. 1 Sep 1710, +. 21 Maa 1782
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S165] Stadsarchief Brugge, PR Brugge, Parochie O.L.V Derde Poort registers huwelijken dd 09-01-1746;.
 2. [S165] Stadsarchief Brugge, PR Brugge, Parochie     St.Janshospitaal Begrafenissen dd 15-10-1765; Franciscus fs Pieter, maritus M Th Graeve.

Maria De Groeve

V, #1474, °. 1 september 1710, +. 21 maart 1782
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Maria De Groeve was ook gekend als Maria Theresia Graeve. Zij werd geboren op 1 september 1710 te Brugge, O.L.Vrouw 2de Poort, West-Vlaanderen; ( fa Michael x Marie Catharina Loncke).1 Zij huwde Jacob De Busschere op 4 november 1733 te Brugge, O.L.Vrouw 3de Poort, West-Vlaanderen.2,3 Maria De Groeve huwde Franciscus Laforce op 9 januari 1746 te Brugge, O.L.Vrouw, West-Vlaanderen; t: Joannes Laforce & Petrus Gerins.4 Zij overleed op 21 maart 1782 te Sint-Janshospitaal, Brugge, West-Vlaanderen, op de leeftijd van 71.5

Familie 1

Jacob De Busschere +. v 1746
Kinderen

Familie 2

Franciscus Laforce °. v 1726, +. 15 Okt 1765
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S430] Website ,Brugge / O.L.Vr.2de dopen, 1/09/1710.
 2. [S165] Stadsarchief Brugge, PR Brugge, St.Janshospitall, overlijdens 21.03.1782 van maria de groeve.
 3. [S430] Website,Brugge / O.L.Vr.3de huwelijken 4/11/1733.
 4. [S165] Stadsarchief Brugge, PR Brugge, Parochie O.L.V Derde Poort registers huwelijken dd 09-01-1746;.
 5. [S165] Stadsarchief Brugge, PR Brugge, St.Janshospitall, overlijdens 21.03.1782.

Frans Laforce

M, #1475, °. 15 december 1919, +. 30 november 1997
Frans Laforce|°. 15 Dec 1919\n+. 30 Nov 1997|p3.htm#i1475|Carolus Bernardus Laforce|°. 4 Maa 1890\n+. n 1946|p1.htm#i1229|Charlotte Chaffart|°. 21 Jun 1889|p3.htm#i1451|Bernard D. F. Laforce|°. 15 Maa 1857\n+. 3 Jan 1942|p1.htm#i1217|Rosalie M. L. Vanwetter|°. 21 Feb 1856\n+. 1933|p1.htm#i1218|||||||
VaderCarolus Bernardus Laforce °. 4 Maa 1890, +. n 1946
MoederCharlotte Chaffart °. 21 Jun 1889
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Frans Laforce was koloniaal. Hij en Juliana Leflere woonden Rijselstraat 302, Brugge (St.Michiels), West-Vlaanderen. Frans Laforce werd geboren op 15 december 1919 te Sint-Michiels (Brugge), West-Vlaanderen.1 Hij huwde Juliana Leflere op 2 maart 1946. Hij overleed op 30 november 1997 te Sint-Michiels (Brugge), West-Vlaanderen, op de leeftijd van 77; thuis.1

Familie

Juliana Leflere °. 22 Okt 1924

Bronvermelding(en)

 1. [S326] Rouwbrief , VVF Merksem.

Pierre Laforce

M, #1476, °. 29 augustus 1923, +. 1 september 2000
Pierre Laforce|°. 29 Aug 1923\n+. 1 Sep 2000|p3.htm#i1476|Carolus Bernardus Laforce|°. 4 Maa 1890\n+. n 1946|p1.htm#i1229|Charlotte Chaffart|°. 21 Jun 1889|p3.htm#i1451|Bernard D. F. Laforce|°. 15 Maa 1857\n+. 3 Jan 1942|p1.htm#i1217|Rosalie M. L. Vanwetter|°. 21 Feb 1856\n+. 1933|p1.htm#i1218|||||||
VaderCarolus Bernardus Laforce °. 4 Maa 1890, +. n 1946
MoederCharlotte Chaffart °. 21 Jun 1889
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Pierre Laforce was beroepsmilitair. Hij werd geboren op 29 augustus 1923. Hij woonde Koningin Astridlaan 166, Brugge (St.Michiels), West-Vlaanderen. Hij overleed op 1 september 2000 te Assebroek, West-Vlaanderen, op de leeftijd van 77.1

Bronvermelding(en)

 1. [S214] VVF Oostende, Genealogische gegevens uit verzameling rouwbrieven van de VVF-Oostende (Harry Goetgebeur).

Karel Peynenborg

M, #1486, °. 29 december 1921, +. 14 september 2011
     Karel Peynenborg werd geboren op 29 december 1921 te Mechelen, Antwerpen. Hij overleed op 14 september 2011 te Mechelen, Antwerpen, op de leeftijd van 89.

Pharaïlde Laforce

V, #1655, °. 31 december 1875, +. 9 februari 1912
Pharaïlde Laforce|°. 31 Dec 1875\n+. 9 Feb 1912|p3.htm#i1655|Josephus Ludovicus Laforce|°. 18 Sep 1841\n+. 25 Sep 1908|p2.htm#i1401|Rosalie Octavie D'Hoest|°. 22 Maa 1843\n+. 25 Maa 1904|p2.htm#i1402||||Maria J. Laforce|°. 1 Feb 1817\n+. 5 Maa 1895|p3.htm#i1433|Adrianus L. D'Hoest|+. 20 Jun 1866|p15.htm#i6640|Octavia R. Callant||p15.htm#i6641|
VaderJosephus Ludovicus Laforce °. 18 Sep 1841, +. 25 Sep 1908
MoederRosalie Octavie D'Hoest °. 22 Maa 1843, +. 25 Maa 1904
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Pharaïlde Laforce werd geboren op 31 december 1875 te Izegem, West-Vlaanderen.1 Zij was in 1900 fabriekwerkster te Gent, Oost-Vlaanderen. Zij huwde Emile François Van den Sompel op 14 april 1900 te Gent, Oost-Vlaanderen.2 Zij overleed op 9 februari 1912 te Gent, Oost-Vlaanderen, op de leeftijd van 36.3

Familie

Emile François Van den Sompel °. 29 Jun 1878, +. 2 Jun 1949

Bronvermelding(en)

 1. [S441] Analyse aktes in zoekfunctie Rijksarchief, http://arch.arch.be ;Geboorteakte Gemeente Izegem nr 1 van 1876; geboren 31-12-1875.
 2. [S28] Rijksarchief Beveren, Burgerlijke Stand Gent ;huwelijken 1900 akte 361 dd 14 april 1900.
 3. [S28] Rijksarchief Beveren, Burgerlijke Stand Gent ;huwelijken 1900 akte 361 dd 14 april 1900; in marge: + te Gent op 9.2.1912.

Julienne Josepha Laforce

V, #1656, °. 25 maart 1889
Julienne Josepha Laforce|°. 25 Maa 1889|p3.htm#i1656|Josephus Ludovicus Laforce|°. 18 Sep 1841\n+. 25 Sep 1908|p2.htm#i1401|Rosalie Octavie D'Hoest|°. 22 Maa 1843\n+. 25 Maa 1904|p2.htm#i1402||||Maria J. Laforce|°. 1 Feb 1817\n+. 5 Maa 1895|p3.htm#i1433|Adrianus L. D'Hoest|+. 20 Jun 1866|p15.htm#i6640|Octavia R. Callant||p15.htm#i6641|
VaderJosephus Ludovicus Laforce °. 18 Sep 1841, +. 25 Sep 1908
MoederRosalie Octavie D'Hoest °. 22 Maa 1843, +. 25 Maa 1904
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Zij overleed. Julienne Josepha Laforce werd geboren op 25 maart 1889 te Gent, Oost-Vlaanderen.

Amedeus Franciscus Blancquaert

M, #1661, °. 19 oktober 1878, +. 19 maart 1969
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Amedeus Franciscus Blancquaert werd geboren op 19 oktober 1878 te Laarne, Oost-Vlaanderen; fs Charles Louis Blancquaert, slachter en Isa Maria Jughters.1 Hij huwde Elisa Maria Laforce, dochter van Josephus Ludovicus Laforce en Rosalie Octavie D'Hoest, op 9 juli 1898 te Gent, Oost-Vlaanderen; Ouders erkennen en wettigen hun zoon Jules.1 Amedeus Franciscus Blancquaert was getuige bij het huwelijk van Pharaïlde Laforce en Emile François Van den Sompel op 14 april 1900 te Gent, Oost-Vlaanderen.2 Hij overleed op 19 maart 1969 te Gent, Oost-Vlaanderen, op de leeftijd van 90.3

Familie

Elisa Maria Laforce °. 20 Dec 1877, +. 8 Sep 1951
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S28] Rijksarchief Beveren, Burgerlijke Stand Gent ;huwelijken 1898 akte 859 dd 9 juli.
 2. [S28] Rijksarchief Beveren, Burgerlijke Stand Gent ;huwelijken 1900 akte 361 dd 14 april 1900.
 3. [S28] Rijksarchief Beveren, Burgerlijke Stand Gent ;huwelijken 1898 akte 859 dd 9 juli; in marge.

Jules François Blancquaert

M, #1662, °. 4 mei 1897
Jules François Blancquaert|°. 4 Mei 1897|p3.htm#i1662|Amedeus Franciscus Blancquaert|°. 19 Okt 1878\n+. 19 Maa 1969|p3.htm#i1661|Elisa Maria Laforce|°. 20 Dec 1877\n+. 8 Sep 1951|p2.htm#i1404|||||||Josephus L. Laforce|°. 18 Sep 1841\n+. 25 Sep 1908|p2.htm#i1401|Rosalie O. D'Hoest|°. 22 Maa 1843\n+. 25 Maa 1904|p2.htm#i1402|
VaderAmedeus Franciscus Blancquaert °. 19 Okt 1878, +. 19 Maa 1969
MoederElisa Maria Laforce °. 20 Dec 1877, +. 8 Sep 1951
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Jules François Blancquaert werd geboren op 4 mei 1897 te Gent, Oost-Vlaanderen.

Melanie Vanderwegen

V, #1663, °. 19 september 1880, +. 29 mei 1954
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Melanie Vanderwegen was dagbladverkoopster. Zij werd geboren op 19 september 1880 te Gent, Oost-Vlaanderen.1 Zij huwde Emile Josef Thomas Laforce, zoon van Josephus Ludovicus Laforce en Rosalie Octavie D'Hoest, op 24 januari 1906 te Gent, Oost-Vlaanderen.1 Zij overleed op 29 mei 1954 te Gent, Oost-Vlaanderen, op de leeftijd van 73.1

Familie

Emile Josef Thomas Laforce °. 21 Dec 1880, +. 7 Sep 1955
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S343] Jean-Pierre La force.

Jeanne Virginie Laforce

V, #1664, °. 4 augustus 1896, +. 23 juli 1991
Jeanne Virginie Laforce|°. 4 Aug 1896\n+. 23 Jul 1991|p3.htm#i1664|Emile Josef Thomas Laforce|°. 21 Dec 1880\n+. 7 Sep 1955|p2.htm#i1406|Melanie Vanderwegen|°. 19 Sep 1880\n+. 29 Mei 1954|p3.htm#i1663|Josephus L. Laforce|°. 18 Sep 1841\n+. 25 Sep 1908|p2.htm#i1401|Rosalie O. D'Hoest|°. 22 Maa 1843\n+. 25 Maa 1904|p2.htm#i1402|||||||
VaderEmile Josef Thomas Laforce °. 21 Dec 1880, +. 7 Sep 1955
MoederMelanie Vanderwegen °. 19 Sep 1880, +. 29 Mei 1954
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Jeanne Virginie Laforce was inpakster. Geen kinderen. Zij werd geboren op 4 augustus 1896 te Tienen, Vlaams-Brabant; (De vader is slechts 15 jaar). Zij woonde in 1901 te Ottergemse steenweg, Gent, Oost-Vlaanderen. Zij huwde Georges Gustave Glorieus op 29 november 1919 te Gent, Oost-Vlaanderen. Jeanne Virginie Laforce woonde Kortrijksesteenweg 775, Gent, Oost-Vlaanderen. Zij overleed op 23 juli 1991 te Gent, Oost-Vlaanderen, op de leeftijd van 94.1

Familie

Georges Gustave Glorieus °. 7 Maa 1896, +. 9 Okt 1962
Huwelijk*Zij huwde Georges Gustave Glorieus op 29 november 1919 te Gent, Oost-Vlaanderen. 

Bronvermelding(en)

 1. [S343] Jean-Pierre La force.

Marie Laforce

V, #1665, °. 16 oktober 1899, +. 13 april 1980
Marie Laforce|°. 16 Okt 1899\n+. 13 Apr 1980|p3.htm#i1665|Emile Josef Thomas Laforce|°. 21 Dec 1880\n+. 7 Sep 1955|p2.htm#i1406|Melanie Vanderwegen|°. 19 Sep 1880\n+. 29 Mei 1954|p3.htm#i1663|Josephus L. Laforce|°. 18 Sep 1841\n+. 25 Sep 1908|p2.htm#i1401|Rosalie O. D'Hoest|°. 22 Maa 1843\n+. 25 Maa 1904|p2.htm#i1402|||||||
VaderEmile Josef Thomas Laforce °. 21 Dec 1880, +. 7 Sep 1955
MoederMelanie Vanderwegen °. 19 Sep 1880, +. 29 Mei 1954
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Marie Laforce was katoenwerkster.1 Zij werd geboren op 16 oktober 1899 te Gent, Oost-Vlaanderen. Zij huwde Alfons Jozef Cannehaye op 17 december 1919 te Gent, Oost-Vlaanderen. Zij overleed op 13 april 1980 te Gent, Oost-Vlaanderen, op de leeftijd van 80.1

Familie

Alfons Jozef Cannehaye °. 28 Jul 1894, +. 6 Apr 1960

Bronvermelding(en)

 1. [S343] Jean-Pierre La force.

Jean Baptista Laforce

M, #1666, °. 5 januari 1907, +. 22 april 1907
Jean Baptista Laforce|°. 5 Jan 1907\n+. 22 Apr 1907|p3.htm#i1666|Emile Josef Thomas Laforce|°. 21 Dec 1880\n+. 7 Sep 1955|p2.htm#i1406|Melanie Vanderwegen|°. 19 Sep 1880\n+. 29 Mei 1954|p3.htm#i1663|Josephus L. Laforce|°. 18 Sep 1841\n+. 25 Sep 1908|p2.htm#i1401|Rosalie O. D'Hoest|°. 22 Maa 1843\n+. 25 Maa 1904|p2.htm#i1402|||||||
VaderEmile Josef Thomas Laforce °. 21 Dec 1880, +. 7 Sep 1955
MoederMelanie Vanderwegen °. 19 Sep 1880, +. 29 Mei 1954
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Jean Baptista Laforce werd geboren op 5 januari 1907 te Gent, Oost-Vlaanderen. Hij overleed op 22 april 1907 te Gent, Oost-Vlaanderen.

Georges Gustave Glorieus

M, #1667, °. 7 maart 1896, +. 9 oktober 1962
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Georges Gustave Glorieus was onderofficier bij de landmacht.1 Hij werd geboren op 7 maart 1896 te Gent, Oost-Vlaanderen. Hij huwde Jeanne Virginie Laforce, dochter van Emile Josef Thomas Laforce en Melanie Vanderwegen, op 29 november 1919 te Gent, Oost-Vlaanderen. Hij overleed op 9 oktober 1962 te Gent, Oost-Vlaanderen, op de leeftijd van 66.1

Familie

Jeanne Virginie Laforce °. 4 Aug 1896, +. 23 Jul 1991

Bronvermelding(en)

 1. [S343] Jean-Pierre La force.

Alfons Jozef Cannehaye

M, #1668, °. 28 juli 1894, +. 6 april 1960
Staat in:Stamboom Frans LAFORCE
     Alfons Jozef Cannehaye was loodgieter.1 Hij werd geboren op 28 juli 1894 te Gent, Oost-Vlaanderen. Hij huwde Marie Laforce, dochter van Emile Josef Thomas Laforce en Melanie Vanderwegen, op 17 december 1919 te Gent, Oost-Vlaanderen. Hij overleed op 6 april 1960 te Gent, Oost-Vlaanderen, op de leeftijd van 65.1

Familie

Marie Laforce °. 16 Okt 1899, +. 13 Apr 1980

Bronvermelding(en)

 1. [S343] Jean-Pierre La force.
Sluit